Technická univerzita vo Zvolene,
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene,
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici,
Správa CHKO Poľana vo Zvolene
a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko


logo_tuzvo logo_uel logo_kbe logo_polana logo_sos
srdečne pozývajú všetkých záujemcov o ekológiu vtákov a cicavcov
na spoločnú konferenciu venovanú 100. výročiu narodenia
Dr. Františka J. Turčeka – významného priekopníka v ekológii

fjt


Podujatie je organizované ako spoločné pokračovanie tradičných konferencií
Aplikovaná ornitológia a Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku